Myyntiehdot (sopimus)

 1. EHTOJEN KOHDE JA YLEISET EHDOT
  1. Verkkokaupan osoitteessa pickups4x4.eu tarjoaa käyttöön Style Auto OÜ, rekisterikoodi 14576838, VAT numero: EE102103083, osoite Sõpruse 232, Tallinn, 13412, Viro, sähköpostiosoite info@pickups4x4.eu, puhelin +372 53 04 07 06 (jatkossa nimellä Myyjä ja/tai Pickups4x4-verkkokauppa). Nämä käyttöehdot (jatkossa: Ehdot) säätelevät Myyjän ja Pickups4x4-verkkokaupan käyttäjän (jatkossa: Ostaja) välillä Pickups4x4-verkkokaupan käyttöön, ml. tilauksiin ja sopimuksiin, liittyviä oikeudellisia suhteita.
  2. Pickups4x4-verkkokaupan palvelu käsittää Ostajan mahdollisuuden solmia Pickups4x4-verkkokaupassa myytävän tuotteen ja palvelun / myytävien tuotteiden ja palveluiden (jatkossa: tavara) suhteen kauppasopimus. Tarjottavien tavaroiden luettelo ja kuvaukset on esitetty pickups4x4.eu verkkosivustolla. Pickups4x4-verkkokauppa tarjoaa tavaraa periaatteella ”kuten on” ja ”siten kuin on mahdollista”. Pääsy Pickups4x4-verkkokauppaan ja Pickups4x4-verkkokaupan käyttö on täysin käyttäjän omalla vastuulla. Myyjä ei vastaa vahingosta, joka saattaa syntyä Pickups4x4-verkkokaupan tai siihen liittyvien sovellusten käytöstä.
  3. Pickups4x4-verkkokaupan käytöllä Ostaja vahvistaa suostuvansa näihin ehtoihin ja niiden noudattamisen sitovuuteen. Solmituista kauppasopimuksista eli vahvistetuista tilauksista seuraa Myyjälle ja Ostajalle näiden yleisten ehtojen mukaisesti sitovia velvollisuuksia. Mikäli Ostaja ei suostu näihin ehtoihin, hänen tulee välittömästi lopettaa Pickups4x4-verkkokaupan käyttö. Myyjällä on oikeus jättää Ostajan tilaus toimittamatta, mikäli Ostaja ei ole noudattanut näitä ehtoja tai Pickups4x4-verkkokaupassa esitettyjä ohjeita tai ei ole maksanut tilausta.
 2. KAUPAN OSAPUOLET
  1. Ostajan tulee olla täysi-ikäinen (vähintään 18-vuotias) luonnollinen henkilö tai mikä tahansa oikeushenkilö, joka vakuuttaa ennen kauppasopimuksen solmimista tai Pickups4x4-verkkokaupan palvelujen käyttöä, että on tutustunut ehtoihin, suostuu niihin ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli henkilö, joka ei vastaa esitettyjä vaatimuksia, kaikesta huolimatta käyttää Pickups4x4-verkkokauppaa, esittää tilauksen ja/tai ostaa tavaraa, tällaisten toimenpiteiden seurauksista vastaa henkilö, jonka pankkitiliä tai pankkikorttia käyttämällä kyseisestä toimenpiteestä on maksettu.
 3. TUOTTEIDEN HINNAT, SAATAVUUS JA TIEDOT
  1. Kaikki Pickups4x4-verkkokaupan tavaroiden hinnat ovat euroissa ja sisältävät kyseisen maan voimassaolevan arvonlisäveron Viro
  2. Tavaran hinnan maksamisen lisäksi Ostaja sitoutuu maksamaan tavaran kuljetuksen luovutuspaikkaan asti (jatkossa: kuljetuskustannus). Kuljetuskustannuksen hinta riippuu suoraan tavaran määrästä, painosta, mitoista ja sijainnista, ja se voi muuttua. Tavaran haltuun saaminen ilman kuljetuskustannusta on mahdollista Myyjän kaupasta ja/tai varastosta tai mikäli verkkosivustolla pickups4x4.eu ei ole säädetty toisin.
  3. Ostajan valitsemat tavarat lisätään ostoskoriin ja niiden hinta lasketaan automaattisesti. Ennen maksun aloittamista verkkosivulla näytetään ostoskorin sisältö ja hinta.
  4. Kuljetuskustannuksen hinta lasketaan automaattisesti sillä ehdolla, että yksi tilaus toimitetaan yhteen osoitteeseen. Mikäli Ostaja haluaa, että tavara toimitetaan eri osoitteisiin, Ostajan tulee laatia erilliset tilaukset.
  5. Myyjällä on oikeus muuttaa tavaroiden hintoja koska tahansa ilmoittamatta siitä Ostajalle etukäteen. Mikäli Myyjä on muuttanut hintoja sen jälkeen, kun Ostaja on maksanut laskun, Ostajalle toimitetaan kyseiset tavarat laskuun merkityin hinnoin (pois lukien kohdassa 3.7 merkityissä tapauksissa). Mikäli hinta muuttuu laskussa mainittua edullisemmaksi, Ostajalla ei ole oikeutta vaatia hintaeron korvaamista.
  6. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle Pickups4x4-verkkokaupan käyttöä estävistä vioista tai häiriöistä viipymättä. Koska teknisten virheiden ilmenemistä Pickups4x4-verkkokaupassa tai kyberrikollisuutta ei voi täydellisesti sulkea pois, Myyjä varaa itselleen oikeuden tarkastaa kaikki suoritetut tilaukset ja maksetut laskut. Mikäli ilmenee virhe (esimerkiksi tavaran hinta on suhteettoman matala sen markkinahintaan verrattuna), on Myyjällä oikeus mitätöidä tilaus yksipuolisesti, vetäytyä kauppasopimuksesta ja jättää tavara luovuttamatta. Tällaisen oikeuden käyttämisestä Myyjä ilmoittaa Ostajalle seitsemän työpäivän kuluessa laskun summan Myyjän pankkitilille saapumisesta lukien sähköpostitse tai puhelimitse tarjoten mahdollisuutta suorittaa uusi tilaus tai saada Ostajan maksama maksu takaisin.
  7. Pickups4x4-verkkokaupan käytössä Ostajan tulee ottaa huomioon, että Pickups4x4-verkkokaupan varastotilanteen ja tavaroiden laskennan teknisten ominaisuuksien vuoksi varastotilanne näytetään ajallisesti viivästyneenä, jonka vuoksi näytettävä tieto saattaa erota todellisuudesta. Ostajan tulee myös ottaa huomioon, että Ostajan haluama tavara varataan hänelle/sille Myyjän varastossa vasta tavaran maksamisen ja maksun saapumisen jälkeen. Siksi Myyjä ei vastaa siitä, että Ostajan haluama tavara on merkitty olevaksi ”Varastossa”, ja kuitenkin myöhemmin ilmenee, että Ostajan haluama tavara on Myyjän varastosta loppunut. Tällaisessa tapauksessa Myyjä ilmoittaa Ostajalle seitsemän työpäivän kuluessa tavaran puuttumisesta ja tarjoaa mahdollisuutta suorittaa uusi tilaus tai saada Ostajan maksama maksu takaisin. Tässä tapauksessa Myyjä ei vastaa Ostajalle aiheutuneista mahdollisista vahingoista.
  8. Ostaja sitoutuu Pickups4x4-verkkokaupan käytössä ottamaan huomioon, että tavaran yhteydessä esitetyt valokuvat ovat luonteeltaan hahmottavia ja saattavat erota jonkin verran tavaran todellisesta ulkonäöstä, samoin muu esitettävä tieto täyttää ennen kaikkea yleistä ilmoitusvelvollisuutta ja voi koska tahansa muuttua. Tuotteen tarkempien ja täydellisempien tietojen (ml. sen teknisistä ominaisuuksista tai ulkonäöstä) saamiseksi Ostaja voi ottaa Myyjään yhteyttä Pickups4x4-verkkokaupan kautta, sähköpostiosoitteella info@pickups4x4.eu, tai puhelimitse numerolla +372 53 04 07 06.
  9. Ostaja on Pickups4x4-verkkokaupan käytössä velvollinen:
   • takaamaan kaikkien Ostajan Pickups4x4-verkkokaupan käytössä esittämien tietojen oikeellisuuden;
   • pidättymään toimittamasta laitonta tai muulla tavoin kiellettyä tietoa;
   • pidättymään käyttämästä Pickups4x4-verkkokauppaa spekulatiivisten tai väärien toimenpiteiden tai petosten suorittamiseen;
   • pidättymään lähettämästä Pickups4x4-verkkokaupan kautta tiedostoja, jotka sisältävät viruksia ja muita tietokoneohjelmia, tai tiedostoja, jotka häiritsevät, vahingoittavat tai muulla tavoin häiritsevät ympäristön normaalia käyttöä ja jotka voivat ympäristön käytön tuloksena tallentua muiden ostajien tietokoneisiin ja/tai sekoittaa, vahingoittaa tai muulla tavoin häiritä tietokoneiden normaalia toimintaa;
   • pidättymään muuttamasta, kopioimasta, toimittamasta, myymästä, uusimasta tai muulla kielletyllä tavalla käyttämästä Pickups4x4-verkkokaupan verkkosivua tai sen sisältöä.
  10. TILAUSTEN LAATIMINEN JA KAUPPASOPIMUKSEN SOLMIMINEN
   1. Pickups4x4-verkkokaupassa valitun tavaran tilauksen laatimiseksi Ostajan tulee lisätä tavara virtuaaliseen ostoskoriin painamalla nappia “”Lisää ostoskoriin””. Mikäli Ostaja haluaa tilauksen puitteissa lisätä vielä tavaroita, hänen/sen tulee suorittaa edellä kuvattu toiminta jokaisen valitun tavaran osalta.
   2. Tavaran valitsemisen ja sen koriin lisäämisen jälkeen tulee painaa linkkiä “Katso ostoskoriin»” (tai painaa nappia “”Ostoskori”” ja siellä valikosta valita “Mene ostoskoriin”). Ostoskorissa Ostaja voi lisätä tai vähentää tavaroiden määrää tai poistaa tavaran ostoskorista kokonaan.
   3. Tavaran ja sopivan määrän määrityksen jälkeen Ostajan tulee tilauksen laatimiseksi painaa nappia “Vahvista tilaus”. Tämän jälkeen, mikäli Ostaja ei ole rekisteröitynyt Pickups4x4-verkkokauppaan, tulee tilauksen vahvistamiseksi kirjoittaa omat tiedot, joko henkilötiedot tai yrityksen tiedot, ml. sähköpostiosoite ja yhteyspuhelinnumero. Sitten tulee painaa nappia “Rekisteröidy”. Rekisteröinnin suorittamiseksi Ostajan tulee tehdä merkintä kohtaan “Käyttämällä hyväksyt nämä käyttöehdot ja tietosuojakäytännön”. Ostajalla on oikeus tulostaa ehdot tai säilyttää niitä sähköisessä muodossa henkilökohtaisella tallennusvälineellään. Ostaja on velvollinen suorittamaan tilaukset ehdoissa säädetyn mukaisesti ja Pickups4x4-verkkokaupassa esitettyjen käyttöohjeiden mukaan. Ostaja sitoutuu tilauksen laadinnassa tarkastamaan huolellisesti tilauksen yhteydessä kirjoitettavat tiedot ja vastaamaan kirjoitettujen tietojen oikeellisuudesta, jolloin riski Ostajan erehdyksestä seuraavasta mahdollisesta vahingosta kuuluu Ostajalle.
   4. Tietojen kirjoittamisen jälkeen Ostajan tulee valita itselleen sopiva toimitustapa. Valitse “Tulen itse hakemaan tavarat PICKUPS4X4n myymälästä: Tallinn, Lehtri 4” jos haluat itse saada tavaran haltuusi Pickups4x4n Tallinna myymälästä. Valitse “lähettäkää ne minulle” ja seuraa ohjeita, jos haluat käyttää Pickups4x4 kuljetuspalvelua. Mikäli Ostaja haluaa muuttaa toimitustapaa, tulee painaa “Valitse uusi toimitusosoite” ja noudattaa ohjeita.
   5. Tietojen kirjoittamisen ja toimitustavan valinnan yhteydessä esitetään Ostoskori, joka sisältää Ostajan valitsemat tavarat ja toimitustavan. Jos Ostajan tahtona on hankkia Ostoskorissa olevat tavarat ja solmia kauppasopimus, Ostajan tulee valita hänelle/sille sopiva maksutapa. Maksutavan valitsemiseksi Ostajan tulee painaa uudelleen nappia “Vahvista tilaus”. Mikäli Ostaja haluaa muuttaa tilausta, se tulee tehdä ennen maksutavan valitsemista.
   6. Kun Ostaja on valinnut verkkopankkimaksun, hänet suunnataan valitun verkkopankin kotisivulle. Verkkopankissa suoritetun laskun maksun jälkeen Ostajan tulee painaa nappia ”Takaisin kauppiaan luo”, jonka jälkeen Myyjä saa pankista vahvistuksen onnistuneesta maksusta.
   7. Kauppasopimus Myyjän ja Ostajan välillä katsotaan solmituksi, kun Myyjä on saanut vahvistuksen käyttöehtoihin suostumisesta ehtojen kohdan 4.3 mukaisesti ja tilauksessa mainittu summa on saapunut Myyjän maksujärjestelmän tilille kokonaisuudessaan. Kauppasopimuksen solmimisen vahvistukseksi Myyjä lähettää Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen yhdessä laskun kanssa. Myyjä säilyttää lähetettyjä asiakirjoja seitsemän vuotta.
   8. Pickups4x4lle annettava suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Rekisteröitymisellä ja tilauksen esittämisellä Ostaja antaa suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn asiakassuhteen luomiseksi, sopimusten solmimiseksi, täyttämiseksi, muuttamiseksi, lopettamiseksi, tavaroiden tarjoamiseksi, laadun parantamiseksi ja muiden edellä mainittuihin liittyvien toimenpiteiden suorittamiseksi, samoin Pickups4x4n tarjousten lähettämiseksi, mikäli Ostaja on antanut siihen erillisen suostumuksen. Ostaja hyväksyy sen, että henkilötietojen toimittaminen kolmansille henkilöille, ml. tavaran valmistajalle on sallittua henkilötietosuojalaissa säädetyllä tavalla. Henkilö on tietoinen oikeudestaan saada koska tahansa tietoa itsestään kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käytön tavoitteesta; tietoa siitä, kenelle henkilötietoja on toimitettu; vaatia väärien tietojen korjaamista; tietojen käsittelyn lopettamista ja poistamista, jos ne eivät ole lainsäädännön kanssa sopusoinnussa.
  11. TILAUKSEN TÄYTTÄMINEN
   1. Tavaran kuljetus tapahtuu Ostajan kustannuksella ja riskillä Ostajan valitseman kuljetusyrityksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaan mukavuuden nimissä Ostoskorissa esitetään summittainen perille toimituspäivä.
   2. Mikäli kauppasopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että Ostajan ostamaa tavaraa ei ole Myyjän varastossa ja tästä syystä toimituspäivä muuttuu, Myyjä ilmoittaa Ostajalle tavaran uudesta toimitusajasta. Mikäli Ostaja ei ole toimitusajan siirtymisen vuoksi kiinnostunut tavaran ostamisesta, Ostajalla on oikeus ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti vetäytyä kauppasopimuksesta. Myyjä ei ole vastuussa tavaran toimittamiseen liittyvästä viivästyksestä aiheutuvasta vahingosta.
   3. Mikäli tavaran perille toimittamisen tai luovuttamisen viivästyminen tai muu väärinkäsitys on johtunut Ostajan ilmoittamien tietojen epätarkkuudesta, Ostajalla ei ole oikeutta vetäytyä kauppasopimuksesta ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti.
   4. Ennen tavaran vastaanottamista ja lähetysluettelon allekirjoittamista Ostajan tulee tarkastaa huolellisesti tavaran pakkaus, ja mikäli kyseessä on fyysinen vaurio, se tulee merkitä lähetysluetteloon ja siitä tulee ilmoittaa Myyjälle yhden työpäivän kuluessa sähköpostiosoitteeseen info@pickups4x4.eu tai puhelimitse +372 53 04 07 06. Ostajalla on oikeus jättää vastaanottamatta sellainen tavara, jonka pakkaus on vahingoittunut. Jos tavaran otetaan vastaan ja pakkauksen vaurioista ei ilmoiteta, katsotaan, että tavara on toimitettu Ostajalle vaatimusten mukaisesti. Ostajalla on oikeus jättää vahingoittunut tavara vastaanottamatta.
   5. Tavaran vastaanoton yhteydessä ja ennen sen asentamista/käyttämistä/maalamista Ostaja on velvollinen ottamaan huomioon, että tavara tulee purkaa pakkauksesta mahdollisimman varovasti, jotta pakkaus, tehtaan merkinnät ja tavaran sarjanumerot eivät vaurioituisi. Ostajan on kuitenkin myös tarkistettava, ovatko vastaanotetut tavarat sopivia hänen autoonsa. Se on tarpeen, jotta kauppasopimuksen irtisanomisen yhteydessä vähennetään ehtojen kohdan 6.9 mukaisesti mainittuun vahinkoon liittyvää riskiä.
  12. KAUPPASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
   1. Ostajalla on oikeus irtisanoa kauppasopimus ehtojen kohdassa 5.2 kuvatussa tapauksessa, mukaan lukien tilanteessa, jossa Ostajan ja Myyjän välillä on ehtojen kohdan 4.7 mukaisesti solmittu kauppasopimus, mutta tavaran toimitusaika Ostajan määrittämään paikkaan siirtyy Myyjän vuoksi. Ostajalla on oikeus mainittu sopimus lopettaa kahden työpäivän kuluessa alkaen tavaran toimituksen myöhästymistä koskevan tiedon saamisesta Myyjältä. Sopimuksen lopettamista varten tulee Myyjälle esittää uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa ilmoitus info@pickups4x4.eu sähköpostiosoitteeseen. Jos kaavaketta ei esitetä, tavaran palautusta ei tapahdu.
   2. Mikäli Ostaja on kuluttajansuojalain tarkoittamassa mielessä kuluttaja, hänellä on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta 14 kalenteripäivän kuluessa tavaran haltuun saamisesta lukien. Kauppasopimuksen lopettamiseksi Ostaja on velvollinen esittämään Myyjälle lopettamisesta määrätyn ajan kuluessa sähköpostiin info@pickups4x4.eu kirjallisesti uudelleen esitettävässä muodossa ilmoituksen (esimerkki ilmoituksesta: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). Ilmoituksessa Ostaja on velvollinen osoittamaan, haluaako hän saada sopimuksen lopettamisen yhteydessä Myyjältä summan, joka vastaa Ostajan maksamaa tilauksen hintaa, vai vaihtaa ostetun tavaran johonkin muuhun Myyjän tarjoamaan tavaraan. Mikäli Asiakas ei esitä (esittänyt) aiemmin mainittua ilmoitusta, ennakkoon maksettu raha jää Asiakkaan ennakkomaksutilille. Kolmen vuoden kuluttua Pickups4x4 llä on oikeus lukea ennakkomaksutilillä oleva raha omaksi hyväkseen.
   3. Mikäli tavara vastaa edes yhtä seuraavista ehdoista, Ostajalla ei ole oikeutta vetäytyä kauppasopimuksesta ehtojen kohdan 6.2 mukaisesti:
    • tavara, joka on ”*erikoistilaus” ja johon liittyy ilmoitus siitä, että vetäytymisoikeutta ei sovelleta;
    • tavara, joka on valmistettu tai tilattu Ostajan henkilökohtaiset mieltymykset huomioon ottaen;
    • tavara, joka on valmistettu tai tilattu henkilökohtaisin ehdoin;
    • helposti särkyvä tai nopeasti kuluva/pilaantuva tavara;
    • kausiluonteinen tavara tai mikä tahansa kausijulkaisu;
   4. Mikäli Ostaja poistaa tilinsä Pickups4x4-verkkokaupasta, Ostajalla ei ole oikeutta ehtojen kohdan 6.2 ja 7.3 mukaisesti lopettaa kauppasopimusta ja/tai vetäytyä siitä.
   5. Mikäli Ostaja vetäytyy kauppasopimuksesta kohdan 6.2 perusteella ja haluaa saada Myyjältä summan, joka vastaa Ostajan maksamaa tilauksen hintaa, Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajalle tavarasta maksetun summan ja tavaran Ostajalle toimituksen yhteydessä haltuun saamiseksi suoritetut edullisimmat kuljetuskustannukset. Myyjällä on oikeus jättää edellä mainitut summat palauttamatta niin kauan, kun Ostaja ei ole palauttanut Myyjälle tavaraa.
   6. Mikäli Ostaja ei ole valinnut tilauksen laatimisen yhteydessä vakiokuljetusta eli hinnaltaan edullisinta kuljetuspalvelua tavaran haltuun saamiseksi, vaan hintatasoltaan kalliimman kuljetuspalvelun, Myyjä palauttaa Ostajalle ainoastaan vakiokuljetuskustannuksen hinnan.
   7. Myyjä maksaa tavarasta maksetun summan siihen maksujärjestelmään tai sille pankkitilille, jolta maksu suoritettiin, 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Myyjä on saanut ilmoituksen kauppasopimuksen lopettamisesta, ja sillä ehdolla, että Ostaja on saman määräajan puitteissa (14 kalenteripäivää) palauttanut Myyjälle tavaran, palautettu tavara vastaa näitä käyttöehtoja ja Myyjällä ei ole syytä vähentää tai mitätöidä Ostajalle maksettavaa summaa ehtojen kohdan 6.11 mukaisesti.
   8. Ostajan maksaman summan palautuksen määräaika siirtyy eteenpäin tavaran palauttamisessa syntyneen viivästyksen verran.
   9. Ostajan palautettavan tavaran tulee olla täydellinen ja alkuperäispakkauksessa (alkuperäispakkaus ei saa olla vahingoittunut/rikottu) ja samoin sen tulee sisältää kaikki alun perin tavaran mukana olleet tuotteet, mukaan luettuna lisätarvikkeet. Pakkaukseen liitetyt kiinnitystarvikkeiden lisäpakkaukset eivät saa olla avattuja. Pakkauksessa ei saa olla vieraita kylttejä (hintalappuja jne.). Mikäli tavara on ostettu kampanjan puitteissa tai mikäli tavaran mukana annettiin lisäksi jokin tavara, on Ostaja velvollinen palauttamaan koko hankitun kokonaisuuden, mukaan lukien tavaran ja muut tavarat.
   10. Ostaja maksaa palauttamiseen liittyvät kustannukset, paitsi niissä tapauksissa, joissa tavara ei vastaa Pickups4x4-verkkokaupassa kuvattua.
   11. Mikäli Ostajan palautettava tavara ja/tai tavaran pakkaus on rikottu tai vahingoittunut (asennuksen jälkiä, maalattu, pakkaukseen on kirjoitettu jne.), Myyjällä on oikeus laskea tavaran hinta uudelleen ja laskea sitä vaurion vuoksi ja vähentää se Ostajalle palautettavasta summasta tai jättää tavara kokonaan vastaanottamatta. Mikäli Ostaja ei hyväksy uudelleen laskennan tuloksena saatua tavaran arvon laskua, hänellä/sillä on oikeus hankkia riippumaton lisenssin omaava asiantuntija arvioimaan arvon lasku oikeudenmukaisesti. Asiantuntijatutkimuksen hinnan maksaa se osapuoli, jonka kanta osoittautui perustelemattomaksi.
   12. Myyjällä on oikeus lopettaa kauppasopimus ehtojen kohdassa 3.7 säädetyssä tapauksessa, ml. jos teknisen vian tuloksena kyseisen tavaran hinta muuttuu suhteettoman matalaksi markkinahintaan verrattuna ja Myyjä ei ole osoittanut, että mainittu hinta on syntynyt tavaran alennusmyynnin seurauksena ja Myyjä ei ole vielä lähettänyt tavaraa Ostajalle määrättyyn paikkaan. Myyjällä on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ehtojen kohdassa 3.8 mainitussa tilanteessa, ml. myös silloin kun Ostajan tavarasta maksettua ilmenee, että tavara on loppunut varastosta. Myyjällä on oikeus kieltäytyä mainittujen sopimusten täytöstä ilmoittamalla siitä Ostajalle. Sopimuksen lopettamiseksi Myyjä on velvollinen esittämään Ostajalle vastaavat lopettamisilmoitukset kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa (mieluiten siihen on käytettävä Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitetta). Sopimuksesta kieltäytymisen yhteydessä Myyjä sitoutuu palauttamaan 14 kalenteripäivän kuluessa Ostajalle ostetusta tavarasta ja kuljetuksesta maksetun summan.
   13. Mikäli ehtoja ei täytetä tai tavara ei vastaa sopimusehtoja, on sekä Ostajalla että Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta ja käyttää oikeuksiensa suojaksi ehtojen kanssa sopusoinnussa olevia oikeussuojakeinoja.
  13. MYYJÄN VASTUU, KUN TAVARA EI OLE VAATIMUSTEN MUKAINEN
   1. Myyjä vastaa laissa säädetyn mukaisesti sellaisesta tavaran kauppasopimuksen ehtoja vastaamattomuudesta, joka ilmenee kahden vuoden kuluessa alkaen tavaran Ostajalle luovutuspäivästä.
   2. Mikäli Ostajalle luovutettu tavara ei vastaa sopimusehtoja, Ostaja on velvollinen ilmoittamaan siitä Myyjälle ensi tilassa, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilanteen tiedoksi tulosta, esittämällä tätä varten Myyjälle laskun, jonka perusteella tavarasta maksettiin, ja valituksen kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa sähköpostiosoitteeseen info@pickups4x4.eu. Kun vaatimustenvastaisuus ilmenee, tavaran käyttö tulee välittömästi keskeyttää ja siitä tulee ilmoittaa Myyjälle ensi tilassa. Ostaja on velvollinen valituksessaan mainitsemaan nimensä, yhteystietonsa, valituksen esityspäivämäärän, tavaran puutteellisuuden aiheutumispäivän, puutteellisuuden tarkan kuvauksen, Myyjälle esitettävät vaatimukset tavaran puutteellisuuteen liittyen, ja samoin esittämään tai liittämään valitukseen asiakirjan, joka todistaa Ostajan ja Myyjän välisen tavaran kauppasopimuksen.
   3. Kun tavaran vaurio tai puutteellisuus ilmenee, Ostajalla on oikeus vaatia Myyjältä tavaran korjaamista tai vaihtamista tavaraan, joka vastaa luvattua. Mikäli nämä keinot eivät ole mahdollisia tai ne ovat perustelemattomia, Ostajalla on oikeus lopettaa tavaran kauppasopimus ja saada tavarasta maksettu maksu takaisin. Mikäli kauppasopimuksessa ei ole säädetty toisin, Myyjä ei korvaa lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat tavaran vaihtamiseen liittyen valituksen esittämisen aikana (tavaran asennus ja irrottaminen, kuljetus, postikulut jne.).
   4. Myyjä ei vastaa Ostajan syystä aiheutuneista tavaran vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Ostaja on käyttänyt tavaraa sen käyttötarkoituksen vastaisesti.
  14. EHTOJEN MUUTTAMINEN, KIISTOJEN RATKAISEMINEN
   1. Kaikki Pickups4x4-verkkokaupassa julkaistut aineistot kuuluvat Myyjälle tai Myyjälle on myönnetty tekijänoikeuden omistajan lupa kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeus laajenee myös näihin Pickups4x4-verkkokaupan käyttöehtoihin.
   2. Ostajalla on oikeus säilyttää nämä käyttöehdot omalla tallennusvälineellään varmistaakseen tarvittaessa kauppasopimuksen solmimisen yhteydessä niiden kirjallinen uudelleen esittäminen
   3. Myyjällä on oikeus muuttaa ehtoja yksipuolisesti osittain tai kokonaan ilmoittamatta siitä Ostajalle. Muutokset astuvat voimaan siitä hetkestä alkaen, jona ne julkistetaan Pickups4x4-verkkokaupassa osoitteessa pickups4x4.eu. Muutokset eivät vaikuta aiemmin vahvistettuihin tilauksiin.
   4. Osapuolet ovat toisilleen vastuussa vahingosta, joka seuraa ehtojen rikkomistapauksista ja laajuudessa, joka on säädetty: Viro tasavallan lainsäädännössä. Myyjän vastuu on rajoitettu tavaran ja tietyissä tapauksissa kuljetuskustannusten hintaan, samoin vastuu koskee ainoastaan ehtojen tuottamuksellista rikkomista. Myyjä ei vastaa Ostajan saamatta jääneestä tulosta eikä Ostajalle aiheutuneesta vahingosta eikä tavaran toimituksen myöhästymisestä.
   5. Myyntisopimukseen ja Pickups4x4-verkkokaupan käyttöön sovelletaan kyseisen maan lainsäädäntöä: Viro. Kiistat ratkaistaan neuvotteluin.Mikäli ratkaisuun ei päästä, kiistat kuluttajien kanssa kuuluvat kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan: Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Niiden Ostajien kanssa, jotka ovat oikeushenkilöitä, kiistat ratkaistaan Harju Maakohtus.
   6. Ostajalla on oikeus nojautua velvoiteoikeuslaissa säädettyihin oikeussuojakeinoihin (vaatia velvollisuuden täyttämistä, kieltäytyä täyttämästä omaa velkana olevaa velvollisuuttaan, vaatia vahingon korvaamista, vetäytyä sopimuksesta tai irtisanoa sopimus, laskea hintaa, rahavelvoitteen täytön viivästyessä vaatia viivästyskorkoa).
   7. Kuluttajariitoja voi ratkaista myös sähköisessä ympäristössä http://ec.europa.eu/odr