Müügitingimused (leping)

 1. TINGIMUSTE OBJEKT JA ÜLDTINGIMUSED
  1. E-poe aadressil pickups4x4.eu teeb kättesaadavaks Style Auto OÜ, registrikood 14576838, KMKR: EE102103083, aadress Sõpruse 232, Tallinn, 13412, Eesti, elektronpost info@pickups4x4.eu, telefon +372 53 04 07 06 (edaspidi Müüja ja/või Pickups4x4 e-pood). Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad õigussuhteid Müüja ja Pickups4x4 e-poe kasutaja (edaspidi: Ostja) vahel seoses Pickups4x4 e-poe kasutamisega sh. tellimuste ja tehingutega.
  2. Pickups4x4 e-poe teenus hõlmab endas Ostja võimalust Pickups4x4 e-poes müüdava(-te) toodete ja teenuste (edaspidi: kaup) müügilepingu sõlmimist. Pakutavate kaupade nimekiri ning kirjeldused on välja toodud pickups4x4.eu veebilehel. Pickups4x4 e-pood pakub kaupa põhimõttel „nagu on“ ja „nii nagu võimalik“. Ligipääs Pickups4x4 e-poele ja Pickups4x4 e-poe kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. Müüja ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses Pickups4x4 e-poe või sellega seotud rakenduste kasutamisega.
  3. Pickups4x4 e-poe kasutamisega kinnitab Ostja käesolevate tingimustega nõustumist ja täitmise kohustuslikkust. Sõlmitud müügilepingutest ehk kinnitatud tellimustest tekivad Müüjale ja Ostjale käesolevate üldtingimuste kohaselt siduvad kohustused. Käesolevate tingimustega mittenõustamisel peab Ostja koheselt lõpetama Pickups4x4 e-poe kasutamise. Müüjal on õigus jätta Ostja tellimus täitmata, kui Ostja ei ole täitnud käesolevaid tingimusi või Pickups4x4 e-poes kuvatud juhiseid või ei ole tasunud tellimuse eest.
 2. MÜÜGITEHINGU POOLED
  1. Ostja peab olema täisealine (vähemalt 18-aastane) füüsikaline isik või mistahes juriidiline isik, kes enne müügitehingu sõlmimist või Pickups4x4 e-poe teenuste kasutamist kinnitab, et on tingimustega tutvunud, nõustub nendega ja kohustub neid täitma. Juhul kui nimetatud nõuetele mittevastav isik siiski Pickups4x4 e-poodi kasutab, tellimuse esitab ja/või kaupa ostab, vastutab nimetatud toimingute tagajärgede eest isik, kelle pangakontot või pangakaarti kasutades kõnealuse toimingu eest on tasutud.
 3. KAUPADE HINNAD, KÄTTESAADAVUS JA INFORMATSIOON
  1. Kõigi Pickups4x4 e-poe kaupade hinnad on eurodes ning sisaldavad endas vastava riigi kehtivat käibemaksu Eesti
  2. Lisaks kauba hinna tasumisele kohustub Ostja tasuma kauba transpordi üleandmise kohani (edaspidi: veokulu). Veokulu maksumus sõltub otseselt kauba kogusest, kaalust ja mõõtmetest, asukohast ja võib muutuda. Kauba kättesaamine veotasuta on võimalik Müüja kauplusest ja/või laost või kui veebilehel pickups4x4.eu ei ole sätestatud teisi.
  3. Ostja valitud kaubad lisatakse ostukorvi ja nende maksumus arvutatakse automaatselt. Enne makse alustamist kuvatakse veebilehel ostukorvi sisu ja maksumus.
  4. Veokulu maksumus arvutatakse automaatselt tingimusel, et üks tellimus toimetatakse ühele aadressile. Juhul kui Ostja soovib, et kaup toimetatakse erinevatele aadressidele, peab Ostja vormistama eraldi tellimused.
  5. Müüjal on õigus ilma sellest Ostjat eelnevalt teavitama igal ajal kaupade hindu muuta. Juhul kui Müüja on muutunud hindu peale arve tasumist Ostja poolt, siis tarnitakse Ostjale vastavad kaubad arvel märgitud hindadega (välja arvatud juhtudel mis on märgitud punktis 3.7). Juhul kui hind muutud arvel toodut soodsamaks ei ole Ostjal õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
  6. Ostja on kohustatud Müüjale viivitamatult teatama Pickups4x4 e-poe kasutamist takistavatest vigadest või riketest. Kuivõrd tehniliste vigade esinemist Pickups4x4 e-poes või küberkuritegevust ei saa täielikult välistada, jätab Müüja endale õiguse kontrollida üle kõik sooritatud tellimused ja tasutud arved. Kui ilmneb viga (näiteks kauba hind on ebaproportsionaalselt väike võrreldes kauba turuhinnaga), siis on Müüjal õigus tellimus ühepoolselt annulleerida, müügilepingust taganeda ja kaup väljastamata jätta. Vastava õiguse kasutamisest teatab Müüja Ostjale 7 tööpäeva jooksul alates arve summa laekumisest Müüja pangakontole e-posti või telefoni teel, pakkudes võimaluse sooritada uus tellimus või saada tagasi Ostja makstud tasu.
  7. Pickups4x4 e-poe kasutamisel peab Ostja arvestama, et Pickups4x4 e-poe lao seisu ja kaupade arveldamise tehnilise omaduste tõttu kuvatakse laoseis ajalise viivitusega, mistõttu võib kuvatav info tegelikkusest erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema soovitud kaup reserveeritakse tema jaoks Müüja laos alles pärast kauba eest tasumist ja laekumise peale märkimist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja soovitud kaup on märgitud kui „Laos“, kuid hiljem selgud, et Ostja poolt soovitud kaup on Müüja laost otsa saanud. Sel juhul teatab Müüja Ostjale 7 tööpäeva jooksul kauba puudumisest, pakkudes võimaluse sooritada uus tellimus või saada tagasi Ostja makstud tasu. Käesoleval juhul ei vastuta Müüja Ostjale tekkinud võimalike kahjude eest.
  8. Ostja kohustub Pickups4x4 e-poe kasutamisel arvestama, et kauba juures näidatud fotod on illustratiivsed ja võivad mõnevõrra kauba tegelikust väljanägemist erineda, samuti muu kuvatud informatsioon täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mis tahes ajahetkel muutuda. Toote täpsema ja täielikuma teabe (sh selle tehniliste omaduste ja välimuse kohta) saamiseks on Ostjal võimalik Müüjaga läbi Pickups4x4 e-poe, e-posti aadressil info@pickups4x4.eu, telefoni teel numbril +372 53 04 07 06, ühendust võtta.
  9. Ostja on Pickups4x4 e-poe kasutamisel kohustatud:
   • tagama kogu tema poolt Pickups4x4 e-poodi kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
   • mitte edastama ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
   • mitte kasutama Pickups4x4 e-poodi spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
   • mitte saatma Pickups4x4 e-poe kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna normaalset kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste ostjale arvutisse j/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite normaalset funktsioneerimist;
   • mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama Pickups4x4 e-poe veebilehte või selle sisu
  10. TELLIMUSTE VORMISTAMINE JA OSTU-MÜÜGITEHINGU SÕLMIMINE
   1. Pickups4x4 e-poes valitud kauba tellimuse vormistamiseks peab Ostja lisama kauba virtuaalsesse ostukorvi, vajutades nupule “”Lisa ostukorvi””. Juhul kui Ostja soovib tellimuse raames veel kaupu lisada, peab ta teostama ülalkirjeldatud tegevust iga valitud kaubaga.
   2. Pärast kauba valimist ja selle korvi lisamist, tuleb vajutada lingile “Vaata ostukorvi” (või vajutada nuppu “”Ostukorv”” ja seal menüüs vajutada “Mine ostukorvi”). Ostukorvis Ostja võib kaupade kogust suurendada või vähendada või kauba täielikult ostukorvist eemaldada.
   3. Pärast kauba ja sobiva koguse määramist tuleb Ostjal tellimuse vormistamiseks vajutada nuppu “Vormista tellimus”. Peale seda kui Ostja ei ole Pickups4x4 e-poes registreeritud tuleb tellimuse kinnitamiseks sisestada oma andmed, vastavalt kas isikuandmed või ettevõtte andmed sh. e-posti aadress ja kontakttelefon. Seejärel tuleb vajutada nuppu “Registreerimine”. Regitreerimise sooritamiseks peab Ostja tegema „linnukese“ kohta “Olen nõus kasutustingimustega ja konfidentsiaalsuspoliitikaga” juurde. Ostjal on õigus tingimused välja printida või need digitaalsel kujul oma isiklikul infokandjal säilitada. Ostja on kohustatud sooritama tellimused vastavalt tingimustes sätestatule ning järgides Pickups4x4 e-poes kuvatud kasutusjuhiseid. Ostja kohustub tellimuse tegemisel hoolikalt kontrollima tellimuse käigus sisestavaid andmeid ning vastutama sisestatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.
   4. Pärast andmete sisestamist tuleb Ostjal valida temale sobiv tarnimismeetod. Valige “Tulen ise kaubale PICKUPS4X4 kauplusesse järgi: Tallinn, Lehtri 4” kui soovite ise kauba Pickups4x4 kontorist kätte saada. Valige “saatke kaup mulle” ja järgige juhiseid kui soovite kasutada veoteenust. Kui Ostjal on soov muuta tarnimismeetod tuleb vajutada “Vali uus tarne aadress” ja järgida juhiseid.
   5. Andmete sisestamisel ja tarnimismeetodite valimisel kuvatakse Ostukorv, mis sisaldab Ostja valitud kaupasid ja tarnimismeetod. Kui Ostja tahe on Ostukorvis oleva kaubad omandada ja müügileping sõlmida, tuleb Ostjal valida temale sobiv makseviis. Makseviisi valimiseks tuleb Ostjale uuesti vajutada nupule “Vormista tellimus”. Juhul, kui Ostja soovib tellimust muuta, tuleb seda teha enne makseviisi valimisel.
   6. Kui Ostja on valinud internetipanga maksmise, suunatakse ta valitud internetipanga leheküljele. Pärast internetipangas arve tasumist, tuleb Ostjal vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“, misjärel saab Müüja pangalt eduka makse kohta kinnituse.
   7. Müügileping Müüja ja Ostja vahel loetakse sõlmituks, kui Müüja on saanud kinnituse kasutustingimustega nõustamise kohta vastavalt tingimuste punktile 4.3 ja tellimuses toodud summa on laekunud Müüja maksesüsteemi kontole täies ulatuses. Müügilepingu sõlmimise kinnituseks saadab Müüja Ostja sisestatud e-posti aadressile kinnituse koos arvega. Müüja säilitab saadetud dokumente 7 aastat.
   8. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks Pickups4x4le. Registreerimisega ja tellimuse esitamisega annab Ostja nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise, kaupade pakkumise, kvaliteedi parandamise ja muude eeltooduga seotud toimingute teostamise eesmärgil, samuti Pickups4x4 pakkumise saatmiseks, kui Ostja on andnud selleks eraldiseisva nõusoleku. Ostja nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. kauba tootjale on lubatud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Isik on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist kui nõue ei ole kooskõlas õigusaktidega.
  11. TELLIMUSTE TÄITMINE
   1. Kauba transport toimub Ostja kulul ja riisikol vastavalt Ostja valitud transpordiettevõtte tingimusele. Kliendi mugavuseks kuvatakse ligikaudne kohaletoimetamise kuupäev Ostukorvis.
   2. Juhul kui pärast müügilepingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud kaup Müüja laos puudub ja seoses sellega muutuvad tarne tähtaeg, teavitab Müüja Ostjat kauba uuest tarne tähtajast. Juhul, kui Ostja ei ole tarne tähtaja pikenemise tõttu kauba ostmisest huvitatud, on Ostjal õigus vastavalt tingimuste punktile 6.1 müügilepingust taganeda. Müüja ei kanna vastutust kauba tarnimisega seotud viivitusest tekkinud kahju eest.
   3. Juhul, kui kauba kohaletoimetamise, üleandmise viivitus või muu arusaamatus on tingitud Ostja sisestatud andmete ebatäpsusest, siis ei ole Ostjat õigust müügilepingust vastavalt tingimuste punktile 6.1 taganeda.
   4. Enne kauba vastuvõtmist ja saatelehe allkirjastamist Ostja poolt peab Ostja kauba pakendi hoolikalt üle kontrollima, kui tegemist on füüsilise kahjustusega tuleb see märgida saatelehe ja teavitada Müüjat 1 tööpäeva jooksul e-posti aadressil info@pickups4x4.eu või telefonil +372 53 04 07 06. Ostjal on õigus mitte vastu võtta kaupa, mille pakend on kahjustatud. Kauba vastuvõtmisel ja pakendi kahjustustest mitteteatamisel loetakse kaup Ostja poolt nõuetekohaselt kätte toimetatuks. Ostjal on õigus kahjustatud kaupa mitte vastu võtta.
   5. Kauba kättesaamisel ja enne selle paigaldamist/monteerimist/värvimist/ kasutamist on Ostja kohustatud arvestama, et kaup tuleb pakendi, tehase markeeringute ja kauba seerianumbrite kahjustuse vältimiseks võimalikult ettevaatlikult lahti pakkida, aga samuti on Ostja kohustatud kontrollima, kas kättesaadud kaup sobib tema autole või mitte. See on vajalik, et müügilepingu ülesütlemise korral vähendada vastavalt tingimuste punktide 6.9 ja 6.11 nimetatud kahjuga seotud riski.
  12. MÜÜGILEPINGU ÜLESÜTLEMINE
   1. Ostjal on õigus müügilepingu üles öelda tingimuste punktis 5.2 kirjeldatud juhul, sealhulgas olukorras, kui Ostja ja Müüja vahel on vastavalt tingimuste punktide 4.7 sõlmitud müügileping, kuid kauba tarne tähtaeg Ostja poolt määratud kohta pikeneb Müüja tõttu. Ostjal on õigus nimetatud leping lõpetada 2 tööpäeva jooksul alates kauba tarne viibimise teabe saamisest Müüjalt. Lepingu lõpetamiseks tuleb Müüjale esitada taasesitamist võimaldavas vormis taotlus info@pickups4x4.eu emailile. Vormi esitamata jätmisel kauba tagastus ei toimu.
   2. Juhul kui Ostja on tarbija tarbijakatseseaduse tähenduses, on tal õigus müügilepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Müügilepingu lõpetamiseks on Ostja kohustatud Müüjale lõpetamise kohta kindlaksmääratud aja jooksul esitama e-mailile info@pickups4x4.eu kirjaliku taasesitavas vormis avalduse (avalduse näidis: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). Avalduses on Ostja kohustatud näitama, kas ta soovib lepingu lõpetamisel saada Müüjalt summat, mis võrdub Ostja poolt tasutud tellimuse maksumusega või vahetada ostetud kaup mõne muu Müüja poolt pakutava kauba vastu. Juhul kui Klient ei esita(nud) eelenevalt mainitud avaldust, jääb ettemakstud raha Kleindi ettemaksukontole. Kolme aasta pärast on Pickups4x4-l õigus ettemaksukontol olev raha maha kanda enda kasuks.
   3. Juhul kui kaup vastab kasvõi ühele alljärgnevatest tingimustest, ei ole Ostjal õigust vastavalt tingimuste punktile 6.2 müügilepingust taganeda:
    • kaup, mis on „*eritellimus“ ja mille juures on teavitus taganemisõiguse mittekohaldumisest;
    • kaup, mis on valmistatud või tellitud Ostja isiklikke eelistusi arvestades;
    • kaup, mis on valmistatud või tellitud isiklikel tingimustel;
    • kergelt purunev või kiirelt kuluv/riknev kaup;
    • hooajaline kaup või mistahes perioodiline väljaanne;
   4. Juhul, kui Ostja kustutab enda konto Pickups4x4 e-poest, ei ole Ostjal õigust vastavalt tingimuste punktile 6.2 ja 7.3 müügilepingust lõpetada ja/või taganeda.
   5. Juhul, kui Ostja taganeb müügilepingust punkti 6.2 alusel ja soovib saada Müüjalt summat, mis võrdub Ostja poolt tasutud tellimuse maksumusega, kohustub Müüja Ostjale tagastama kauba eest tasutud summa ja kauba Ostjale väljastamisel kättesaadavaks tehtud soodsamaid transpordikulud. Müüjal on õigus mitte tagastada ülalmainitud summat nii kaua kuni Ostja pole kaupa Müüjale tagastanud.
   6. Juhul kui Ostja ei valinud tellimuse vormistamisel standardset ehk kõige soodsama hinnaga transporditeenust kauba kättesaamiseks, vaid hinnatasemelt kallima transporditeenuse, tagastab Müüja Ostjale üksnes standardse transpordikulu maksumuse.
   7. Müüja kannab kauba eest tasutud summa maksesüsteemi- või pangakontole, millelt makse teostati 14 kalendripäeva jooksul alates müügilepingu lõpetamise avalduse kättesaamisest Müüja poolt ja tingimusel, et sama tähtaja jooksul (14 kalendripäeva) tagastas Ostja Müüjale kauba, tagastatud kaup vastab käesolevatele kasutustingimustele ja Müüjal ei ole põhjust Ostjale väljamakstavat summat vähendada või tühistada vastavalt tingimuste punktile 6.11.
   8. Ostja poolt tasutud summa tagastamise tähtaeg pikeneb kauba tagastamisega tekkinud viivituste võrra.
   9. Ostja poolt tagastatav kaup peab olema komplektne ja originaalpakendis (originaalpakend ei tohi olla kahjustatud/rikutud) ja samuti sisaldama kõiki esialgu kauba komplektis olnud tooteid, sealhulgas lisatarvikud. Pakendise lisatud kinnituse tarvikute lisapakendid ei tohi olla avatud. Pakendil ei tohi olla võõraid silte (hinnasilte jne). Kui kaup on ostetud kampaania raames või kui kaubaga anti kaasa veel mingi kaup, siis on Ostja kohustatud tagastama kogu soetatud komplekti, sealhulgas kauba ja muud kaubad.
   10. Ostja tasub kauba tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhtudel kui kaup ei vasta Pickups4x4 e-poes kirjeldatule.
   11. Juhul, kui Ostja poolt tagastatav kaup ja/või kauba pakend on rikutud või kahjustunud (paigaldamise jäljed, värvitud, pakendi peale on kirjutatud jne), on Müüjal õigus kauba hind ümber arvutada ja seda kahjustuse tõttu vähendada ning see Ostjale tagastatavast summast maha arvata või üldse kaupa mitte vastu võtta. Juhul, kui ostja ei nõustu ümberarvutamise tulemusel kauba väärtuse vähendamisega, on Ostjal õigus kaasata sõltumatu litsentseeritud ekspert väärtuse vähendamise õiglaseks hindamiseks. Ekspertiisi maksumuse kannab pool, kelle arvamus otsus põhjendamatuks.
   12. Müüjal on õigus müügileping lõpetada tingimuste punktis 3.7 sätestatud juhul, sh. kui tehnilise vea tulemusena muutub konkreetse kauba hind ebaproportsionaalselt madalaks võrreldes turuhinnaga ja Müüja ei ole näidanud, et nimetatud hind on tekkinud kauba allahindluse tagajärjel ja Müüja ei ole veel kaupa Ostjale määratud kohta välja saatnud. Müüjal on õigus müügilepingust taganeda tingimuste punktis 3.8 kirjeldatud olukorras, s.h ka siis kui pärast Ostja poolt kauba eest tasumist ilmneb, et kaup on laost otsa saanud. Müüjal on õigus nimetatud tehingute täitmiseks keelduda teavitades sellest Ostjat. Lepingu lõpetamiseks on Müüja kohustatud Ostjale vastavad lõpetamise teated esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (eelistav on selleks kasutada Ostja teatatud e-posti aadressi). Tehingust keeldumise korral kohustub Müüja 14 kalendripäeva jooksul Ostjale tagastama ostetud kauba ja transpordi eest tasutud summa.
   13. Nii Ostjal kui ka Müüjal on õigus tingimuste mittetäitmisel või kauba mittevastavusel lepingust taganeda ja kasutada oma õiguse kaitseks tingimustega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid.
  13. MÜÜJA VASTUTUS KAUBA MITTEVASTAVUSE KORRAL
   1. Müüja vastutab kauba mittevastavuse eest müügilepingu tingimustele, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates Ostjale kauba üleandmise päevast vastavalt seaduses sätestatule.
   2. Juhul kui Ostjale väljastatud kaup ei vasta lepingutingimustele on Ostja kohustatud teavitama Müüjat esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul asjaolude teatavaks saamisest, esitades selleks Müüjale arve, mille alusel kauba eest tasuti ja pretensiooni kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-mailile info@pickups4x4.eu. Mittevastavuse ilmnemisel tuleb kauba kasutamine koheselt peatada ning teatada sellest Müüjale esimesel võimalusel. Ostja on kohustatud pretensioonis märkima oma nime, kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäeva, kauba puuduse tekkimise kuupäeva, täpse puuduse kirjelduse, nõudmised Müüja vastu seoses kauba puudusega, aga samuti näitama või lisama pretensioonile dokumendi, mis tõendab Ostja ja Müüja vahelist kauba müügilepingut.
   3. Kauba kahjustuse ja puuduse ilmnemisel, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt kauba parandamist või asendamist kaubaga, mis on lubatuga vastavuses. Juhul, kui need meetmed ei ole võimalikud või on põhjendamatud, on Ostjal õigus kauba müügileping lõpetada ja saada tagasi kauba eest makstud tasu. Juhul, kui müügilepingus ei ole sätestatud teisiti, ei hüvita Müüja lisakulusid, mis tekivad kauba asendamisega pretensiooni esitamise ajal (kauba monteerimine ja demonteerimine, transport, postikulu jne).
   4. Müüja ei vastuta Ostja süül tekkinud kauba kahjustuste eest või kahjustuste eest, mis on tekkinud Ostja poolt kauba mittesihipärasest kasutamisest.
  14. TINGIMUSTE MUUTMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE
   1. Kõik Pickups4x4 e-poes avaldatud materjalid kuuluvad Müüjale või Müüjale on väljastatud autoriõiguse omaniku luba kaubanduslikuks kasutamiseks. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele Pickups4x4 e-poe kasutamise tingimustele.
   2. Ostjal on õigus käesolevaid kastutustingimusi oma andmekandjal alles hoida, et vajadusel tagada müügilepingu sõlmimisel nende kirjalik taasesitamine.
   3. Müüjal on õigus Ostjalt sellest teavitamata osaliselt või täielikult ühepoolselt tingimusi muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamise hetkest Pickups4x4 e-poes aadressil pickups4x4.eu. Muudatused ei mõjuta varem kinnitatud tellimusi.
   4. Pooled kannavad üksteise eest vastutust kahju eest, mis tuleneb tingimuste rikkumise juhtudest ja ulatusest, mis on sätestatud õigusaktides: Eesti. Müüja vastutus on piiratud kauba ja teatud juhtudel transpordikulude maksumusega, samuti vastutab üksnes tingimuste süülise rikkumise eest. Müüja ei vastuta Ostja jäänud tulu eest ega Ostjale tekkinud kahju eest ega kauba tarnega hilinemise eest.
   5. Müügilepingule ja Pickups4x4 e-poe kasutamisele kohaldatakse vastava riigi õigusakte: Eesti. Vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Lahendusele mittejõudmisel alluvad vaidlused tarbijatega tarbijavaidluste komisjonile aadressil: Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Juriidilisest isikust Ostjatega lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
   6. Ostjal õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetavad kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).
   7. Tarbijavaidlusi on võimalik lahendada ka elektroonilises keskkonnas http://ec.europa.eu/odr