Lietošanas noteikumi (līgums)

 1. TERMINU PRIEKŠMETS UN VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
  1. E-veikals ar adresi pickups4x4.eu ir pieejams, izmantojot Style Auto OÜ, reģistrācijas kods 14576838, VAT: EE102103083, adrese Senču iela 11a, Rīga, Latvija, elektroniskais pasts info@pickup4x4.eu, telefons +371 29 804 924 (turpmāk Pārdevējs un / vai Pickups4x4 e-veikals). Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) regulē tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pickups4x4 e-veikala lietotāju (turpmāk – Pircējs) attiecībā uz Pickups4x4 e-veikala, t.sk. rīkojumi un darījumi.
  2. Pickups4x4 e-veikala pakalpojums ietver iespēju Pircējam noslēgt Pickups4x4 e-veikalā pārdoto produktu un pakalpojumu (turpmāk: preces) pārdošanas līgumu. Piedāvāto preču saraksts un apraksti ir norādīti tīmekļa vietnē pickups4x4.eu. Pickups4x4 e-veikals piedāvā preces formā “kā ir” un “pēc iespējas”. Piekļuvi Pickups4x4 e-veikalam un Pickups4x4 e-veikala izmantošanu nosaka katrs lietotājs pēc saviem ieskatiem. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot Pickups4x4 e-veikalu vai ar to saistītās lietojumprogrammas.
  3. Izmantojot Pickups4x4 e-veikalu, Pircējs apliecina savu piekrišanu šiem noteikumiem un saistību izpildi. Noslēgtu pārdošanas līgumu, t.i., apstiprinātu pasūtījumu gadījumā saistības pret Pārdevēju un Pircēju būs saistošas ​​saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, Pircējam nekavējoties jāpārtrauc lietot Pickups4x4 e-veikals. Pārdevējs ir tiesīgs atstāt Pircēja pasūtījumu neizpildītu, ja Pircējs nav izpildījis šos nosacījumus vai Pickups4x4 e-veikalā redzamos norādījumus vai nav samaksājis par pasūtījumu.
 2. DARĪJUMA PUSES
  1. Pircējam jābūt pilngadīgam (vismaz 18 gadus vecam), fiziskai personai vai jebkura juridiska persona, kas pirms pārdošanas līguma parakstīšanas vai Pickups4x4 e-veikala pakalpojumu izmantošanas apliecina, ka ir iepazinusies, sapratusi un piekrīt ievērot nosacījumus. Tomēr, ja persona, kas neatbilst šīm prasībām, joprojām izmanto Pickups4x4 e-veikalu, iesniedz pasūtījumu un / vai pērk preces, persona, no kuras bankas konta vai kredītkartes tika veikts maksājums par attiecīgo darījumu, ir atbildīga par iepriekš minēto operāciju sekas.
 3. IZMAKSAS, PIEEJAMĪBA UN INFORMĀCIJA PAR PRECĒM
  1. Pickups4x4 e-veikalā visu preču cenas ir norādītas euro un ietver: attiecīgās valsts pašreizējais pievienotās vērtības nodoklis: Igaunija
  2. Papildus preču cenas samaksai Pircējs apņemas apmaksāt transporta izmaksas uz piegādes vietu (turpmāk: transporta izmaksas ). Transporta izmaksas ir tieši atkarīgas no preču daudzuma, svara un izmēriem, atrašanās vietas un var atšķirties. Preču saņemšana bez transporta izmaksām ir iespējama no Pārdevēja veikala un / vai noliktavas, ja vien tīmekļa vietnē nav norādīts citādi pickups4x4.eu.
  3. Pircēja izvēlētās preces tiek pievienotas iepirkumu grozam, un to izmaksas tiek aprēķinātas automātiski. Pirms maksājuma sākšanas tīmekļa vietnē tiks parādīts groza saturs un izmaksas.
  4. Transporta izmaksas tiek aprēķinātas automātiski, ar nosacījumu, ka viens pasūtījums tiek piegādāts vienā adresē. Gadījumā, ja Pircējs vēlas, lai preces tiktu piegādātas uz dažādām adresēm, Pircējam jāformalizē atsevišķi pasūtījumi.
  5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt preču cenas, iepriekš par to neinformējot Pircēju. Ja Pārdevējs ir mainījis cenas pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis rēķinu, tad preces Pircējam tiks piegādātas par rēķinā norādītajām cenām (izņemot 3.7. Sadaļā norādītos gadījumus). Gadījumā, ja cena kļūst izdevīgāka, nekā noteikta rēķinā, Pircējs nav tiesīgs pieprasīt kompensāciju par cenu atšķirību.
  6. Pircējam ir pienākums nekavējoties paziņot Pārdevējam par visām kļūdām vai kļūmēm, kas kavē Pickups4x4 e-veikala izmantošanu. Tā kā Pickups4x4 e-veikalā vai kibernoziegumos nevar pilnībā izslēgt tehnisku kļūdu rašanos, Pārdevējs patur tiesības kontrolēt visus izpildītos pasūtījumus un samaksātos rēķinus. Ja rodas kļūda (piemēram, preču cena ir nesamērīgi maza salīdzinājumā ar šādu preču tirgus cenu), Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu, anulēt pirkuma līgumu un nepiegādāt preces. 7 dienu laikā pēc rēķina summas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā Pārdevējs paziņo Pircējam e-pastu vai tālruni, nodrošinot iespēju veikt jaunu pasūtījumu vai atmaksāt Pircēja samaksāto summu.
  7. Izmantojot Pickups4x4 e-veikalu, Pircējam jāņem vērā, ka, pamatojoties uz Pickups4x4 e-veikala krājumu rezervi un preču uzskaites tehniskajiem parametriem, inventārs tiek parādīts ar nokavēšanos, tāpēc , parādītā informācija var atšķirties no realitātes. Tāpat Pircējam ir jāņem vērā, ka preces, kuras viņš vēlas, tiek rezervētas viņam Pārdevēja noliktavā tikai pēc maksājuma veikšanas un paziņojot par to saņemšanu. Tādējādi Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircēja norādītās preces ir apzīmētas kā “Ir noliktavā”, bet vēlāk kļūst skaidrs, ka Pārdevēja noliktavā ir beidzies pircēja pieprasīto preču skaits. Šajā gadījumā Pārdevējs 7 darba dienu laikā informēs Pircēju par preču trūkumu, piedāvājot iespēju veikt jaunu pasūtījumu vai atgūt Pircēja samaksāto summu. Šajā gadījumā Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Pircējam.
  8. Izmantojot Pickups4x4 e-veikalu, Pircējs apņemas ņemt vērā, ka parādītās preču fotogrāfijas ir ilustratīvas un var nedaudz atšķirties no preču faktiskā izskata, kā arī cita parādītā informācija atbilst pirmajam. vietā, vispārējā vajadzība pēc informācijas un tā var mainīties jebkurā laikā. Lai iegūtu precīzāku un pilnīgāku informāciju par produktu, t.sk. tā tehniskos parametrus un izskatu Pircējs var sazināties ar pārdevēju, izmantojot Pickups4x4 e-veikalu, pa e-pasta adresi info@pickup4x4.eu vai pa tālruni +371 29 804 924.
  9. Izmantojot Pickups4x4 e-veikalu, Pircējam ir pienākums:
   • pārliecināties, ka visa viņa sniegtā informācija, lietojot Pickups4x4 e-veikalu, ir pareiza;
   • nav nodot nelikumīgu vai citādi aizliegtu informāciju;
   • neizmantot Pickups4x4 e-veikalu spekulatīvu vai neprecīzu darbību vai krāpšanas gadījumos;
   • nesūtīt failus, kas satur vīrusus, un citas datorprogrammas vai failus, kas satur kavē, sabojā vai citādi traucē normālu vides izmantošanu caur Pickups4x4 e-veikalu un ko vides izmantošanas rezultātā var uzglabāt cita Pircēja datorā; un / vai traucēt, sabojāt vai citādi pārtraukt normālu datoru darbību;
   • nedrīkst modificēt, kopēt, pārsūtīt, pārdot, reproducēt vai kā citādi aizliegtā veidā izmantot Pickups4x4 e-veikala vietni vai tās saturu
  10. PĀRDOŠANAS UN PIRKUMA LĪGUMA PASŪTĪŠANA UN NOSLĒGŠANA
   1. Lai noformētu izvēlētās preces pasūtījumu Pickups4x4 e-veikalā, Pircējam prece ir jāpievieno virtuālajam iepirkumu grozam, noklikšķinot uz “”Pievienot grozam” poga. Gadījumā, ja Pircējs vēlas pievienot preces vienā un tajā pašā pasūtījumā, viņam / viņai jāveic iepriekš aprakstītā darbība attiecībā uz katru izvēlēto preci.
   2. Pēc preces izvēles un tās pievienošanas grozam noklikšķiniet uz saites “Skatīt grozu” (vai nospiediet pogu “”Grozs”” un izvēlnē noklikšķiniet uz “Pāriet uz iepirkumu grozu”). Iepirkumu grozā Pircējs var palielināt vai samazināt preču daudzumu vai pilnībā izņemt preces no groza.
   3. Pēc preces un atbilstošā daudzuma noteikšanas Pircējam būs jānoklikšķina uz pogas “Apmaksa”, lai pabeigtu pasūtījumu. Ja Pircējs nav reģistrējies Pickups4x4 e-veikalā, viņam jāievada personas dati, lai apstiprinātu pasūtījumu, vai nu viņu personas dati, vai uzņēmuma dati, t.sk. e-pasta adrese un kontakttālrunis. Pēc tam nospiediet pogu “Reģistrācija”. Lai pabeigtu reģistrāciju, Pircējam ir jāatzīmē rūtiņa “Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem un konfidencialitātes politika”. Pircējam ir tiesības izdrukāt noteikumus vai uzglabāt tos digitālā formā uz viņu personīgās informācijas nesēja. Pircējam ir pienākums izpildīt pasūtījumus saskaņā ar nosacījumiem un saskaņā ar lietošanas instrukcijām, kas parādītas Pickups4x4 e-veikalā. Pircējs apņemas rūpīgi pārbaudīt ievadītos datus, veicot pasūtījumu, un uzņemties atbildību par ievadīto datu pareizību, vienlaikus uzņemoties risku, ka viņa kļūda var radīt iespējamos zaudējumus.
   4. Pēc datu ievadīšanas Pircējam jāizvēlas atbilstošā piegādes metode. Atlasiet “Savākšu preci no noliktavas Pickups4x4: Senču iela 11a, Rīga, Latvija “, ja vēlaties saņemt preces no Pickups4x4 biroja. Atlasiet “Sūtīt preces man” un izpildiet instrukcijas, ja vēlaties izmantot transporta pakalpojumu. Ja pircējs vēlas mainīt piegādes veidu, noklikšķiniet uz “mainīt piegādi” un izpildiet instrukcijas.
   5. Ievadot datus un izvēloties piegādes veidus, tiks parādīts iepirkumu grozs, kurā ir pircēja izvēlētās preces un piegādes metode. Ja Pircējs vēlas iegādāties preces iepirkumu grozā un noslēgt pirkuma līgumu, Pircējam jāizvēlas piemērota maksājuma metode. Lai izvēlētos maksājuma veidu, Pircējam vēlreiz jānoklikšķina uz pogas “Apmaksa”. Gadījumā, ja Pircējs vēlas mainīt pasūtījumu, tas ir jādara pirms maksājuma veida izvēles.
   6. Ja Pircējs ir izvēlējies norēķināties, izmantojot internetbanku, viņš tiks novirzīts uz izvēlētās internetbankas lapu. Pēc rēķina apmaksas internetbankā Pircējs noklikšķinās uz pogas “Atpakaļ pie tirgotāja”, pēc tam Pārdevējs no bankas saņems apstiprinājumu par veiksmīgu samaksu.
   7. Pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek uzskatīts par noslēgtu, ja Pārdevējs ir saņēmis apstiprinājumu par konsultāciju par lietošanas noteikumiem saskaņā ar 4.3. punktu un ir saņemta pasūtījumā norādītā summa. pilnībā Pārdevēja kontā. Lai apstiprinātu pārdošanas līguma noslēgšanu, Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu ar rēķinu uz ievadīto e-pasta adresi. Pārdevējs nosūtītos dokumentus glabā 7 gadus.
   8. Piekrišana Pickups4x4 personas datu apstrādei. Parakstoties un iesniedzot pasūtījumu, Pircējs dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei ar mērķi nodibināt klientu attiecības, noslēgt, izpildīt, grozīt, izbeigt līgumu, piedāvāt preces, uzlabot preču kvalitāti, kā arī veicot citas ar iepriekšminēto saistītas darbības, kā arī nosūtot piedāvājumu Pickups4x4, ja Pircējs tam ir devis atsevišķu piekrišanu. Pircējs piekrīt, ka personas datu nodošana trešajām personām, t.sk. preču ražotājs ir atļauts tādā veidā, kā noteikts Fizisko personu datu aizsardzības likumā. Persona ir informēta par savām tiesībām jebkurā laikā saņemt informāciju par savāktajiem personas datiem un par to izmantošanas mērķi; informāciju par to, kam ir nosūtīti personas dati; pieprasīt nepareizu datu labošanu; datu apstrādes pārtraukšana un dzēšana, ja prasība neatbilst likumdošanai.
  11. PASŪTĪJUMA IZPILDE
   1. Preču pārvadāšana notiek uz Pircēja rēķina un uz risku atbilstoši pārvadājumu uzņēmuma noteikumiem. izvēlējies Pircējs. Klientu ērtībām iepirkumu grozā tiek parādīts aptuvenais piegādes datums.
   2. Ja pēc pārdošanas līguma noslēgšanas kļūst skaidrs, ka Pircēja pirkumi nav noliktavā un mainās piegādes datums, Pārdevējs informē Pircēju par jaunu piegādes datumu. Gadījumā, ja Pircējs nav ieinteresēts iegādāties preci, kas izriet no termiņa pagarināšanas, Pircējam ir tiesības atteikties no pārdošanas līguma saskaņā ar noteikumu 6.1. Punktu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies preču piegādes kavēšanās dēļ.
   3. Gadījumā, ja rodas preču piegāde, novēlota piegāde vai jebkādas citas neskaidrības Pircēja ievadīto datu neprecizitāšu dēļ, Pircējam nebūs tiesību atteikties no pārdošanas līguma saskaņā ar ar šo noteikumu 6.1.
   4. Pirms preču pieņemšanas un pavadzīmes paraksta Pircējam ir rūpīgi jāpārbauda Preču iesaiņojums, fizisku bojājumu gadījumā tas ir jānorāda pavadzīmē un jāinformē Pārdevējs. 1 darba dienas laikā pa e-pastu uz info@pickup4x4.eu vai pa tālruni +371 29 804 924. Pircējam ir tiesības nepieņemt preces ar bojātu iesaiņojumu. Pēc preču saņemšanas un neinformēšanas par bojāto iesaiņojumu preces tiek uzskatītas par pienācīgi piegādātām Pircējam. Pircējs ir tiesīgs nepieņemt bojātas preces.
   5. Pēc preču saņemšanas un pirms uzstādīšanas / montāžas / krāsošanas / lietošanas pircējam ir pienākums ņemt vērā, ka preces ir rūpīgi jāizjauc, lai nesabojātu iesaiņojumu, rūpnīcas marķējumus vai sērijas materiālus. preču numurus, kā arī Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai preces ir piemērotas viņa automašīnai. Tas ir nepieciešams pārdošanas līguma anulēšanas gadījumā, kad tiek samazināts risks, kas saistīts ar noteikumu 6.9. Un 6.11. Punktā minētajiem zaudējumiem.
  12. PĀRDOŠANAS LĪGUMA ATCELŠANA
   1. Pircējam ir tiesības atcelt pirkuma līgumu gadījumā, kas aprakstīts Noteikumu 5.2. Punktā, ieskaitot gadījumu, ja ir pirkuma līgums, kas noslēgts saskaņā ar Noteikumu 4.7. Punktu, bet Pircēja norādītās vietas piegādes termiņš tiek pagarināts Pārdevēja dēļ. Pircējam ir tiesības izbeigt šo līgumu 2 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par preču piegādes kavējumu no Pārdevēja. Lai izbeigtu līgumu, Pārdevējam jāiesniedz pieteikums info@pickup4x4.eu rakstiski reproducējamā formātā. Ja veidlapa netiks iesniegta, preces netiks atgrieztas.
   2. Ja pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, viņam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā pēc preču saņemšanas atteikties no pirkuma līguma. Lai izbeigtu pārdošanas līgumu, Pircējam ir pienākums noteiktā laikā iesniegt Pārdevējam iesniegumu pieteikumā, kuru var reproducēt rakstiski uz e-pastu info@pickup4x4.eu (pieteikuma forma: https: / /www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). Iesniegumā Pircējam ir pienākums norādīt, vai viņš vēlas saņemt no Pārdevēja summu, kas vienāda ar Pircēja samaksātajām pasūtījuma izmaksām, vai apmainīt iegādātās preces pret citām Pārdevēja piedāvātajām precēm. Ja Klients iepriekš (iepriekš) / nav iesniedzis (iesniedzis) pieteikumu iepriekš, priekšapmaksas summa paliek Klienta priekšapmaksas kontā. Pēc trim gadiem Pickups4x4 ir tiesības pārskaitīt līdzekļus priekšapmaksas kontā savā labā.
   3. Gadījumā, ja preces atbilst kādam no šiem nosacījumiem, Pircējam nav tiesību atteikties no pārdošanas līguma saskaņā ar Noteikumu 6.2. punktu:
    • preces, kas ir “* īpašie pasūtījumi ”un kas satur informāciju par atteikuma tiesību nepiemērošanu;
    • preces, kas izgatavotas vai pasūtītas pēc Pircēja personīgajām vēlmēm;
    • preces, kas izgatavotas vai pasūtītas pēc personīgiem noteikumiem;
    • viegli salaužamas vai ātri nolietojamas / ātri bojājošas preces;
    • sezonas preces vai jebkuri periodiski izdevumi;
   4. Pircējs izdzēš savu kontu no Pickups4x4 e-veikala, Pircējs nav tiesīgs izbeigt un / vai atkāpties no pārdošanas līguma saskaņā ar noteikumu 6.2. un 7.3. punktu.
   5. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no pārdošanas līguma saskaņā ar 6.2. punktu un vēlas saņemt no Pārdevēja summu, kas vienāda ar Pircēja samaksātajām pasūtījuma izmaksām, Pārdevējs apņemas atgriezt par precēm samaksātā summa un izdevīgākās transporta izmaksas, kas pircējam ir pieejamas, piegādājot preces Pircējam. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt iepriekšminēto summu, kamēr Pircējs nav atgriezis preces Pārdevējam.
   6. Gadījumā, ja Pircējs nav izvēlējies standarta, ti, vislabvēlīgāko, pārvadāšanas pakalpojumu preču saņemšanai, bet izvēlējies augstāku pārvadāšanas pakalpojumu, Pārdevējs atlīdzina Pircējam tikai standarta transporta izmaksu izmaksas.
   7. Pārdevējs atgriež summu, kas samaksāta par precēm, maksājumu sistēmā vai bankas kontā, no kura tika veikts maksājums, 14 kalendāro dienu laikā pēc iesnieguma par pirkuma līguma izbeigšanu saņemšanas un ar nosacījumu, ka tajā pašā termiņā (14 kalendārās dienas) Pircējs atdeva preces Pārdevējam, atgrieztās preces atbilst šiem lietošanas noteikumiem, un Pārdevējam nav pamata Pircējam samaksātās summas samazināt vai atcelt saskaņā ar 6.11. no noteikumiem.
   8. Pircēja samaksātās summas atmaksas termiņš tiek pagarināts par nokavētu preču atgriešanu.
   9. Pircēja atdotajām precēm jābūt pilnām un oriģinālā iesaiņojumā (oriģinālais iesaiņojums nedrīkst būt sabojāts / sabojāts) un turklāt jāsatur visi produkti, ieskaitot piederumus, kas sākotnēji tika piegādāti kopā ar preču komplektu . Papildu paketes ar stiprinājumu stiprinājumiem nedrīkst būt atvērtas. Uz iesaiņojuma nedrīkst būt svešas etiķetes (cenu zīmes utt.). Ja preces tiek iegādātas akcijas ietvaros vai ja precēm bija pievienotas citas preces, Pircējam ir pienākums atgriezt visas iegādātās preces, ieskaitot preces un citus produktus.
   10. Pircējs sedz ar preču atgriešanu saistītās izmaksas, izņemot gadījumus, kad preces neatbilst Pickups4x4 e-veikala aprakstam.
   11. Gadījumā, ja pircēja atdotās preces un / vai iepakojums ir sabojāts vai sabojāts (uzstādīšanas pēdas, krāsotas, uz iepakojuma kaut kas ir uzrakstīts utt.), Pārdevējam ir tiesības veikt pārrēķinu preces cenu un samazinātu to bojājumu rezultātā un atskaitītu to no pircējam atmaksātās summas; vai vispār nepieņem preces. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt preču vērtības samazinājumam pārrēķina rezultātā, Pircējam ir tiesības godīgā vērtības samazināšanas novērtēšanā iesaistīt neatkarīgu, licencētu ekspertu. Ekspertīzes novērtējumu sedz tā puse, kuras viedoklis nav pamatots.
   12. Pārdevējam ir tiesības lauzt pārdošanas līgumu Noteikumu 3.7. punktā paredzētajā gadījumā, t.sk. ja tehniskas kļūdas dēļ konkrētas preces cena mainās nesamērīgi zemu salīdzinājumā ar tirgus cenu, un Pārdevējs nav pierādījis, ka šī cena ir radusies preču vērtības samazināšanās dēļ, un Pārdevējs vēl nav nosūtījis preces Pircējam norādītā adrese. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma situācijā, kas aprakstīta 3.8. punktā, t.sk. pat pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis par precēm, izrādās, ka preces nav bijušas noliktavā. Pārdevējam ir tiesības atteikties veikt šos darījumus, par to paziņojot Pircējam. Lai izbeigtu līgumu, Pārdevējam ir jāiesniedz pircējam attiecīgie līguma izbeigšanas paziņojumi rakstiski reproducējamā formātā (vēlams, izmantojot Pircēja paziņoto e-pasta adresi). Darījuma atteikuma gadījumā Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam summu, kas samaksāta par nopirktajām precēm un transportu 14 kalendāro dienu laikā.
   13. Gan Pircējam, gan Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma un izmantot savas tiesības izmantot neatbilstības novēršanas līdzekļus saskaņā ar noteikumiem.
  13. PĀRDEVĒJA ATBILDĪBA PAR PREČU NEATBILSTĪBU
   1. Pārdevējs ir atbildīgs par preču neatbilstību pārdošanas līguma noteikumiem, kas atklājas 2 gadu laikā no dienas, kad preču piegādi Pircējam, kā noteikts likumos.
   2. Gadījumā, ja Pircējam izlaistās preces neatbilst līguma noteikumiem, Pircējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad uzzinājis par to, informēt Pārdevēju. faktus, iesniedzot Pārdevējam rēķinu, uz kura pamata tika samaksāts par precēm, un prasību, kuru varēja reproducēt rakstiski uz e-pastu info@pickup4x4.eu. Neatbilstības gadījumā preču lietošana nekavējoties jāpārtrauc, un Pārdevējs par to jāpaziņo, cik drīz vien iespējams. Pircējam ir pienākums sūdzībā norādīt vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, preču defekta atklāšanas datumu, precīza defekta aprakstu, prasības pret Pārdevēju saistībā ar trūkumu, bet arī norādīt vai pievienot pretenzijai dokumentu, kas apliecina pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.
   3. Ja tiek konstatēti preču bojājumi vai trūkumi, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja preču remontu vai aizstāšanu ar atbilstošām precēm. Gadījumā, ja šie pasākumi nav iespējami vai nepamatoti, Pircējam ir tiesības pārtraukt pirkuma līgumu un atgūt par precēm samaksāto summu. Ja vien pārdošanas līgumā nav noteikts citādi, Pārdevējs neatlīdzina papildu izmaksas, kas radušās, aizstājot preces prasības iesniegšanas brīdī (preču salikšana un izjaukšana, transportēšana, pasta sūtījumi utt.).
   4. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko Pircējs ir nodarījis par kļūmi vai kaitējumu, kuru izraisījis Pircējs nepareizi izmantojis preces.
  14. NOSACĪJUMU PĀRVEIDOŠANA, STRĪDU IZŠĶIRŠANA
   1. Visi Pickups4x4 e-veikalā publicētie materiāli pieder Pārdevējam vai Pārdevējam ir izsniegta autortiesību īpašnieka licence komerciālai lietošanai. Autortiesības ir pakļautas arī šī Pickups4x4 e-veikala lietošanas noteikumiem.
   2. Pircējs ir tiesīgs glabāt šos noteikumus un nosacījumus savā datu nesējā, lai nodrošinātu to rakstisku reproducēšanu, ja tas nepieciešams, noslēdzot pirkuma līgumu.
   3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, pilnībā vai daļēji mainīt nosacījumus, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam. Izmaiņas stāsies spēkā no to publicēšanas brīža Pickups4x4 e-veikalā vietnē pickups4x4.eu. Izmaiņas neietekmēs iepriekš apstiprinātus pasūtījumus.
   4. Puses ir atbildīgas viena pret otru par zaudējumiem, kas radušies gadījumos un to noteikumu pārkāpšanas apjomā, kuri noteikti likumā: Igaunija. Pārdevēja atbildība ir ierobežota ar preču izmaksām un dažos gadījumos ar transporta izmaksām, un tikai viņš ir atbildīgs par noteikumu prettiesisku pārkāpšanu. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja zaudētajiem ienākumiem vai zaudējumiem, kas nodarīti pircējam, vai par preču piegādes kavējumu.
   5. Pirkšanas līgumu un Pickups4x4 e-veikala izmantošanu regulē attiecīgās valsts likumi: Igaunija. Strīdi tiks risināti sarunu ceļā. Ja nav rasts risinājums, strīdi tiek nogādāti Patērētāju strīdu komitejā pa e-pastu Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Strīdus ar juridisku personu izšķir Harju Maakohtus.
   6. Pircējam ir tiesības atsaukties uz saistībām, kas paredzētas Likumā par saistībām (pieprasīt saistību izpildi; atteikties izpildīt saistības, pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu, atsaukt preces) no līguma vai atcelt līgumu, pazemināt cenu, pieprasīt procentus par nokavētu finanšu saistību samaksu).
   7. Patērētāju strīdus var atrisināt arī elektroniskā vidē: http://ec.europa.eu/odr