Isikuandmete Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemist juhul, kui klient kasutab veebilehte pickups4x4.eu (edaspidi PICKUPS4X4). Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et klient saaks kasutada PICKUPS4X4 teenuseid. Isikuandmete all mõistetakse infot, mis kehtib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Klient). Töötlemine hõlmab järgmisi toiminguid: isikuandmete kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhud, kui selliste andmete töötlemise õigus või kohustus on ette nähtud seadusandlusega.
PICKUPS4X4 kaitseb Klientide andmeid, järgides vajalikke turvalisuse ja privaatsuse reegleid. PICKUPS4X4 kasutab oma Klientide andmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja informatsioonilis-kommunikatiivseid andmeturbe tehnoloogiaid.

 1. MIKS PICKUPS4X4 ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?
  PICKUPS4X4 töötleb Kliendi isikuandmeid järgmise eesmärgiga: lepingukohustuste täitmine, teeninduse kvaliteedi parandamine, turundustegevus, seadusandluses ette nähtud juriidiliste kohustuste täitmine, samuti õigustatud huvi.

  1. Lepingukohustuste täitmine
   PICKUPS4X4 töötleb Kliendi isikuandmeid järgmiste lepingukohustuste täitmiseks:
   • tellimuste täitmine (sealhulgas kliendiga side pidamine, kliendi tellimusega seotud korralduste edastamine; toodete eest tasumine; toodete kohaletoimetamine; toodete tagastamine ja garantiitingimuste täitmine)
   • tellimuse staatusest teavitamine (sealhulgas soetatud kauba/kaupade dokumentide edastamine, näiteks arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jne)
 1. Turundustegevus
  PICKUPS4X4 töötleb Kliendi isikuandmeid turundustegevuse eesmärgil:

  • reklaampakkumiste ja teatiste saatmine Kliendi märgitud elektronposti aadressile ja /või mobiiltelefoni numbrile (Kliendi nõusolekul)
  • turu-uuring (sealhulgas klientide tarbimisharjumuste uuring ja info selle kohta, millised kaubad ja teenused äratavad kõige suuremat huvi)
 2. Teeninduse kvaliteedi parandamine
  PICKUPS4X4 töötleb Kliendi isikuandmeid teeninduse kvaliteedi parandamise eesmärgil:
   • kasutajakogemuse parandamine veebilehel
   • küsitluste korraldamine PICKUPS4X4 töö tulemuslikkuse kohta
   • Kliendi teavitamine teenuste, toodete ja tehniliste lahenduste muutuste ning PICKUPS4X4 töö funktsionaalsuse kohta
 1. MILLISEID ISIKUANDMEID PICKUPS4X4 KOGUB?
  PICKUPS4X4 kogub kolme tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ja küpsiseid.

  1. Isikuandmed
   PICKUPS4X4 kogub Kliendi isikuandmeid ainult sel juhul, kui isik on need ise omal soovil avaldanud ostu tehes, tagastamist vormistades või veebilehele pickups4x4.eu registreerumisel. Esitatud isikuandmete õigsuse eest vastutab klient.

   Isikuandmed hõlmavad nime ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi (sealhulgas riiki, linna ja postiindeksit), meiliaadressi, pangakonto numbrit (vajalik kaupade ja teenuste eest tehtavate maksete tuvastamiseks, raha tagastamiseks Kliendile), isikut tõendavaid dokumente (vajalikud lepingukohustuste täitmiseks, näiteks kauba väljastamisel volitatud isikuile), auto registreerimisnumbrit, tellimusi.

  2. Mitteisikulised andmed
   Veebilehte pickups4x4.eu võib külastada igaüks ilma registreerumata ja isikuandmeid sisestamata. Sel juhul on info, mida PICKUPS4X4ga jagatakse, seotud ainult külastusega. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja edastatakse automaatselt Google´i, Analyticsi, Google Tag Manageri, Google Mapsi, Yandex Metrica, Facebook Widgeti analüütiku instrumendi kaudu. Sellist infot kasutatakse ainult PICKUPS4X4 töö parandamiseks ega kasutata isikuandmete kogumiseks.

   Mitteisikulised andmed on külastuse kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem, IP-aadress, otsingu ajalugu.

  3. Küpsised
   Et tagada pickups4x4.eu internetipoe kõrge kvaliteet, kasutab PICKUPS4X4 oma leheküljel küpsiseid. See on vajalik selleks, et teha veebileht kasutajale atraktiivsemaks ja mugavamaks ning et saada analüütilisi arvutusi ja andmeid, mida PICKUPS4X4 kasutab veebilehe töö tagamiseks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara kasutab)

   Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Sellised tekstifailid ei ole kahjulikud, ei sisalda viiruseid ega pole seotud konkreetse inimese või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid eemaldatakse pärast seda, kui kasutaja on veebilehitseja sulgenud. Selliseid küpsiseid nimetatakse sessioonküpsisteks. Teised küpsised (pikaajalised) jäävad kasutajate arvutisse pikemaks ajaks ja aitavad kindlaks teha, millal ksutaja järgmine kord meie kodulehte kasutab.

   Enamik veebilehitsejaid võtab küpsised vastu vaikimisi. Teie saate oma turvalisuse seadeid muuta ning küpsiste vastuvõtu keelata, mis juhul teie arvutis mitte mingisuguseid küpsiseid ei säilitata. Kui te keelate küpsiste vastuvõtu, võib osa meie lehtede funktsioone lakata töötamast. Mõningaid lehekülgi võidakse kuvada valesti. Ka võite oma veebilehitseja seadistada nii, et iga kord, kui veebileht püüab kasutada küpsiseid, siis saate vastava hoiatuse ning võite otsustada iga faili kohta eraldi, tahate te selle vastu võtta või ei.

 2. KUI KAUA PICKUPS4X4 KLIENDI ISIKUANDMEID SÄILITAB?
  PICKUPS4X4 säilitab Kliendi isikuandmeid senikaua, kuni Klient PICKUPS4X4 teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist või kui käesoleva privaatsuspoliitika järgi pole teisiti ette nähtud. Tšekke ja arveid säilitatakse kooskõlas kohaliku seadusandlusega.
 3. KELLELE PICKUPS4X4 ISIKUANDMEID EDASTAB?
  PICKUPS4X4 võib lepingukohustuse täitmise eesmärgil edastada Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on PICKUPS4X4 äripartnerid, kes osutavad ja/või kasutavad postiteenust või pakuvad järelmaksu ja/või maksete ülekandmise teenust. Maksesüsteemide ja ostja vaheline side on kaitstud protokolliga SSL, mis tagab, et kõrvalised isikud ei pääse infole ligi ega saa edastatavat infot muuta.

  PICKUPS4X4 võib turundustegevuse eesmärgil Kliendi isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kolmandad isikud on äripartnerid, kellelt PICKUPS4X4 ostab reklaamiteenuseid.

  PICKUPS4X4-l õigustatud huvide eesmärgil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning edastada võlanõudega seotud Kliendi isiklikud andmed PICKUPS4X4 poolt volitatud ettevõtetele (nt inkasso- ja krediidiinfo ettevõtted).

 4. KLIENDI ÕIGUSED
  Kliendil on õigus:
  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet
  • saada ligipääs oma isikuandmetele
  • saata nõue väärate, ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid oma isiklikus kabinetis. Klient vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, välja arvatud juhud, kui PICKUPS4X4-l on seaduslik õigus Kliendi andmeid säilitada
  • saata nõue isikuandmete töötlemise keelamiseks turunduse eesmärgil
  • registreerumisel mitte anda nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
  • saada oma isikuandmed masinloetavas formaadis (andmete ülekantavus)
  • esitada kaebus Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

Et saada infot Kliendi isikuandmete töötlemise, muutmise/parandamise, eemaldamise, piiramise või isikuandmete töötlemisest keeldumise kohta, on vaja saata kirja aadressile info@pickups4x4.eu. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. PICKUPS4X4-l on õigus küsida Kliendi isikuandmete koopiat isiku tuvastamise eesmärgil. PICKUPS4X4 kohustub Kliendi päringutele vastama 30 päeva jooksul. Selleks, et keelduda uudiskirjadest ja meilipostitustest, tuleb Kliendil siseneda oma kontole ning eemaldada linnuke “Soovin saada infot allahindluste ja kasulike pakkumiste kohta” eest ning vajutada “Salvesta”.