Integritetspolicy för personuppgifter

Villkoren i denna sekretesspolicy reglerar behandlingen av klientens personuppgifter om en klient använder de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen pickups4x4.eu (nedan kallad ”PICKUPS4X4”). Kundernas personuppgifter är viktiga för att klienter ska kunna använda PICKUPS4X4-tjänsterna. Med personuppgifter avses information relaterad till en identifierad eller identifierbar person (nedan kallad ”klient”). Bearbetning inkluderar insamling, lagring, modifiering, återställning, användning, publicering, avslöjande genom överföring samt radering eller förstörelse av klientens personuppgifter. Behandling av personuppgifter ska endast utföras med godkännande från en klient, utom när lagen innehåller rätt eller skyldighet att behandla sådana uppgifter.
PICKUPS4X4 skyddar klientdata genom att följa relevanta regler för säkerhet och konfidentialitet. PICKUPS4X4 tillämpar nödvändiga organisatoriska, fysiska, informations- och kommunikationssäkerhetstekniker för att skydda klientdata.

 1. VARFÖR PROSESSERAR PICKUPS4X4 PERSONLIGA DATA?
  PICKUPS4X4 bearbetar kundens personuppgifter för följande ändamål: att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna till en kund; att öka servicekvaliteten; att utföra marknadsföringsaktiviteter; att uppfylla lagstadgade juridiska skyldigheter enligt lagen och för att motivera det juridiska intresset.

  1. Uppfyllelse av de avtalsenliga skyldigheterna till en klient
   PICKUPS4X4 behandlar kundens personuppgifter för att uppfylla den avtalsenliga skyldigheten, nämligen:
   • att utföra en order ( särskilt för att kommunicera med en klient; för att överföra instruktioner relaterade till en klient order, betalning för produkter, leverans av produkter, returnering av produkter och implementering av garanti)
   • för att meddela beställningsstatus (särskilt för att överlämna dokument relaterade till den eller de köpta produkterna, till exempel en faktura, teknisk dokumentation, garantidokument och så vidare).
 1. Utförande av marknadsföringsaktiviteter
  PICKUPS4X4 behandlar kundens personuppgifter i syfte att marknadsföra aktiviteter, nämligen:
   • för att skicka kampanjerbjudanden och meddelanden till e-postadresser och / eller mobiltelefonnummer som tillhandahålls av en klient (med hans konsument
   • för att undersöka marknader (inklusive att studera kunders vanor för kunder och få information om produkter och tjänster, som genererar kundens största intresse).
 1. Öka servicekvaliteten
  PICKUPS4X4 bearbetar kundens personuppgifter för att öka servicekvalitet, nämligen:
 • för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen
 • för att utföra undersökningar som påverkar PICKUPS4X4s prestanda
 • för att meddela kunder om förändringar i tjänster och produkter erbjuds, tekniska lösningar såväl som om PICKUPS4X4-funktioner.
 1. VAD PERSONLIGA DATA GÖR PICKUPS4X4 COLLECT
  PICKUPS4X4 samlar in tre datatyper, nämligen personuppgifter, icke-personlig information och cookies.

  1. Personuppgifter
   PICKUPS4X4 samlar in klientens personuppgifter endast om en klient själv tillhandahöll det frivilligt, genom att ha gjort ett köp, dokumenterat en retur eller registrerat den på Pickups4x4.eu. Klienten är ansvarig för riktigheten av de tillhandahållna uppgifterna.

   Personuppgifter inkluderar namn och efternamn, telefonnummer, adress (inklusive land, stad och postnummer), e-postadress (e-post), bankkontonummer (krävs för att identifiera betalningar för produkter och sålda tjänster samt för att återbetala till kunder), identitetshandlingar (nödvändiga för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter, till exempel vid leverans av produkter till behöriga personer), fordonsregistreringsnummer och beställningar.

  2. Icke-personliga data
   Vem som helst kan besöka pickups4x4.eu utan att registrera och ange sina personliga uppgifter. I så fall är den enda information som han / hon delar med PICKUPS4X4 relaterad till hans / hennes besök. Denna typ av information kallas icke-personlig och överförs i det automatiska läget genom analysverktygen, till exempel Google Analytics, Google Tag Manager, Google Maps, Facebook Widget. Sådan information används bara för att förbättra PICKUPS4X4: s prestanda och inte för att samla in personuppgifter.

   Icke-personlig information inkluderar datum och tid för besök, region, stad, visningar, inloggningssida, utloggningssida, sista trafikkälla, annonsövergångar, sökmotor, annonssystem, IP-adress och sökhistorik .

  3. Cookies
   För att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet i pickups4x4.eu onlinebutik använder PICKUPS4X4 kakor. Detta behövs för att ge en användare en mer attraktiv och bekväm användning av webbplatsen, samt för att få analysdata och beräkningar som används av PICKUPS4X4 för att underhålla webbplatsens funktion (till exempel hur ofta en användare besöker webbplatsen och vilka sidor, vilken webbläsare och hårdvara utrustning han / hon använder).

   Cookies är textfiler som lagras på användarens dator eller enhet när han / hon besöker webbplatsen. Sådana textfiler är inte skadliga. De innehåller inte virus och är inte bundna till en viss person eller IP-adress. De flesta kakor raderas efter att en användare stänger webbläsaren. De kallas sessionskakor. Andra kakor (ihållande) lagras på användarens dator under längre tid och hjälper till att avgöra när en användare besöker vår webbsida nästa gång.

   De flesta webbläsare aktiverar cookies som standard. Du kan ändra dina säkerhetsinställningar och inaktivera cookies. I det här fallet kommer inga cookies att lagras på din dator. Om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera. Vissa sidor visas kanske inte korrekt. Du kan också ställa in din webbläsare så att varje gång webbplatsen försöker installera cookies, får du en lämplig varning och bestämmer för varje separat fil om du vill aktivera den eller inte.

 2. HUR LÅNGAR LAGER PICKUPS4X4 KUNDENS PERSONLIGA DATA
  PICKUPS4X4 lagrar personuppgifter för en klient medan en klient använder PICKUPS4X4-tjänsterna och såvida inte han / hon kräver att ta bort sina personliga uppgifter eller såvida inte annat anges i denna sekretesspolicy. Kvitton och fakturor ska lagras i enlighet med lokal lagstiftning.
 3. Vem överför PICKUPS4X4 PERSONLIGA DATA?
  PICKUPS4X4 har rätt att överföra personuppgifter till tredje part till uppfylla avtalsenliga skyldigheter. Tredje parter är affärspartner till PICKUPS4X4, som tillhandahåller och / eller använder posttjänster eller levererar leasing och / eller betalningsöverföringstjänster. Anslutningen mellan betalningssystem och köpare säkerställs med SSL-protokollet, vilket garanterar att obehöriga inte kan få tillgång till den överförda informationen eller ändra den.

  För att utföra marknadsföringsaktiviteter har PICKUPS4X4 rätt att överföra personuppgifter till tredje part. De tredje parterna är affärspartners från vilka PICKUPS4X4 köper annonseringstjänster.

  PICKUPS4X4 kan, för ett legitimt juridiskt intresse, överföra eller avge en kundens skuldkrav för skuldinvecklingsändamål till tredje parter, och överföra Kundens personuppgifter relaterade till skuldkravet till det företag som har PICKUPS4X4s makt en advokat (till exempel företag för inkasso eller kreditinformation).

 4. KLIENTRÄTTIGHETER
  En klient har rätt:
  • att få information om de personuppgifter som behandlas
  • för att få tillgång till hans / hennes personuppgifter
  • för att skicka in en begäran om att rätta till felaktig / ofullständig personlig information eller för att ändra / komplettera hans / hennes personuppgifter på sitt personliga konto. En klient är ansvarig för att tillhandahålla korrekt eller modifierad information
  • ta bort sina personliga uppgifter så snart dessa uppgifter inte längre krävs eller om behandlingen av personuppgifter är olaglig, utom när PICKUPS4X4 har en laglig rätt att lagra kundens data
  • för att lämna in en begäran om att vägra behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte
  • att inte ge sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter för användning i direkt marknadsföring, när registrera
  • för att be om begränsning av behandlingen av personuppgifter
  • för att få sina personuppgifter i ett maskinläsbart format (“dataportabilitet”)
  • att göra ett klagomål till Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

Att begära information om behandling, ändring / korrigering, radering av personuppgifterna samt om begränsning eller vägran av klientens personuppgifter bearbetning kan du skicka ett e-postmeddelande som beskriver cruxen i din begäran till info@pickups4x4.eu. PICKUPS4X4 har rätt att begära en kopia av kundens personuppgifter för att identifiera en person. PICKUPS4X4 åtar sig att svara på klienternas förfrågningar inom 30 dagar från dagen för inlämning. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrev och reklammail på ditt personliga konto. För att göra det bör du logga in på ditt personliga konto och avmarkera “I want to receive updates about good offers and discounts” och klicka på “Spara”.